• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Rok szkolny 2022/2023

Dokumenty szkolne - ostatnia aktualizacja (czerwiec 2022 r.)

Statut SP 258

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

facebook