• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników przez uczniów klas I – VIII

 

 1. Podręczniki dotowane przez MEN stanowią własność szkoły.

 2. Po rozpoczęciu roku szkolnego podręczniki są nieodpłatnie wypożyczone uczniowi.

 3. Uczeń może korzystać z nich w szkole i w domu.

 4. Po otrzymaniu podręczników należy je wyposażyć w okładki, które ochronią przed zniszczeniem.

 5. W podręcznikach nie wolno rysować, pisać, naklejać i wycinać.

 6. Należy chronić je przed zagnieceniami, zalaniem i innymi uszkodzeniami.

 7. Uczeń zobowiązany jest do zwrócenia podręczników najpóźniej dzień przed zakończeniem roku szkolnego. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w czasie roku szkolnego, uczeń rozlicza się z wypożyczonych podręczników.

 8. Za zniszczenie lub zagubienie podręczników odpowiedzialność finansową ponoszą Rodzice/ Opiekunowie Ucznia.

 9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników, Rodzice/ Opiekunowie Ucznia zobowiązani są do niezwłocznego ich odkupienia.

 10. Szkoła nie posiada zapasowych egzemplarzy podręczników ani ćwiczeń.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26 sierpnia 2021 r. i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

facebook