• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Witając serdecznie na stronie naszej szkoły, pragniemy w kilku zdaniach przybliżyć wszystkim wizję naszej placówki oraz cele naszej pracy.

Kierując się maksymą Galileusza „Nie możesz nauczyć człowieka niczego, możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie", rozpoczynamy z naszymi uczniami wspólną wędrówkę.

Nowoczesna, przyjazna i otwarta szkoła zachęca wszystkich do poszukiwania swoich  talentów i zdolności, realizowania marzeń. Umożliwiamy wszechstronny rozwój każdemu uczniowi, starając się  przygotować go do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w otaczającym świecie.
Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego działania w grupie i społeczeństwie. Kształtujemy postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne. Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków, promujemy zachowania sprzyjające zdrowiu. Zapewniamy opiekę psychologiczno – pedagogiczną zarówno dzieciom jak i ich opiekunom. Widzimy naszych wychowanków i absolwentów jako ludzi otwartych, dociekliwych, odpowiedzialnych, prawych, tolerancyjnych, samodzielnych. Pracę naszą opieramy na życzliwej, świadomej i odpowiedzialnej współpracy z rodzicami i opiekunami naszych uczniów.

 

Zachęcamy zatem do korzystania z naszej strony internetowej

 

facebook