• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Regulamin wypożyczalni

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Dostęp do księgozbioru jest wolny.

 2. Plecaki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć do trzech książek na okres jednego miesiąca.

 4. W uzasadnionych przypadkach ( np. konkursy…)  biblioteka może zwiększyć liczbę  wypożyczeń  i/lub zmienić termin ich zwrotu.

 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w ustalonym terminie, może prosić o jego przedłużenie.

 6. Czytelnika może zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona poprzez e-biblio lub bezpośrednio u bibliotekarza.

 7. Za niezwracanie książek w terminie i nieodpowiednie zachowanie.

 8. w bibliotece będą uczniom wpisywane uwagi w dziennikach elektronicznych.

 9. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 11. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 12. Czytelnicy  opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

    

 

facebook