• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Z komputerów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice w celach edukacyjnych i poszukiwań źródłowych za pomocą Internetu.

 2. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu komputerowego poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych.

 3. Podczas przerw komputery są udostępniane wyłączne  za zgodą bibliotekarza.

 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów a wyszukiwane informacje lub przygotowane prace należy zapisać na własnych nośnikach pamięci.

 5. Jednorazowo ze stanowiska komputerowego można korzystać do  45 minut, maksymalnie jednocześnie 2 osoby.

 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać bezzwłocznie bibliotekarzowi.

 7. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu odpowiedzialność ponoszą użytkownicy /rodzice, opiekunowie/.

 8. Naruszenie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputerów na kres wyznaczony przez bibliotekarza.

 

facebook