GODZ.

PLAN ZAJĘĆ

7.00-8.00

Zbiórka dzieci.
Gry stolikowe według zainteresowań.
Zajęcia programowe.

7.00-8.00 Gry planszowe, zabawy klockami, rysowanie.
Czytanie książek i prasy dziecięcej
Uzupełnianie prac domowych.

9.00-9.30

Śniadanie.

9.30-10.30

Zajęcia programowe zgodne z tematyką tygodnia:

  • czytelnicze
  • plastyczne
  • ekologiczne
  • umuzykalniające
  • pogadanki wychowawcze
  • konkursy i quizy
10.30-11.00 Przygotowanie do obiadu /czynności higieniczne, pogadanka wychowawcza/.

11.00-13.30

11.30-13.30

Obiad - /I zmiana przed zajęciami lekcyjnymi/.
Zajęcia relaksujące.
Obiad – /II zmiana po zajęciach lekcyjnych/.

13.00-16.00

Zajęcia programowe zgodne z tematyką tygodnia.
Odrabianie prac domowych /wg potrzeb/.
Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

16.00-18.00

Oglądanie programów edukacyjnych, słuchanie muzyki.
Zajęcia dowolne, gry stolikowe, prace porządkowe.