• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Drodzy Rodzice!

KARTY ZAPISU DO ŚWIETLICY dostępne są w holu budynku szkoły, ul. Namysłowska 1, w godz. 8.00-16.00.

Wypełniony dokument należy wrzucić do urny znajdującej się w holu szkoły, ul. Namysłowska 1, najpóźniej do 4 września 2023 r.

Przypominamy, że formularz składamy na początku każdego roku szkolnego, niezależnie od tego, czy dziecko uczęszczało do świetlicy w ubiegłych latach.
Kwalifikacja zapisu ucznia do świetlicy odbywa się w oparciu o prawidłowo wypełnioną kartę. Proszę pamiętać o obowiązku podpisania dokumentu przez rodziców/prawnych opiekunów oraz konieczności zapoznania się z regulaminem świetlicy (dostępny na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej w holu szkoły).

 

facebook