• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością,
obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych.
Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością"

Matka Teresa z Kalkuty

 

Cele i założenia

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 • przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych,
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

 

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz ( łac. volontarius = dobrowolny, chętny ).

Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się z zawodem, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie, świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu. Słowo „ochotnik” przywołuje same pozytywne skojarzenia – dobra wola, chęć, spełnienie.

 

facebook