• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Regulamin

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Z ICIM mogą korzystać uczniowie,  pracownicy szkoły oraz rodzice. Użytkownicy muszą posiadać podstawową znajomość obsługi komputera.

 2. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do celów edukacyjnych: poszukiwań informacji i materiałów w zasobach Internetu i programach multimedialnych dostępnych w bibliotece, wykonywania prac do nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.

 3. Wszyscy użytkownicy wpisują się do zeszytu odwiedzin.

 4. Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje czytelnika wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

 5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut, przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

 6. Można dokonywać u bibliotekarza rezerwacji stanowiska komputerowego.

 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.

 8. Drukowanie potrzebnych materiałów wykonywane jest przez opiekuna ICIM.

 9. Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy /rodzice/.

 10. Naruszanie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wyznaczony przez bibliotekarza.

 11. Nie wolno:

 • korzystać z komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej;

 • używać własnych dyskietek, płyt CD oraz jakiegokolwiek oprogramowania bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem;

 • zapisywać dokumentów na dysku twardym, usuwać istniejących plików.

 

facebook