• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

1. Do czytelni nie wolno wnosić plecaków, toreb oraz wierzchnich okryć.

2. W czytelni należy zachować ciszę.

3. Nie można wnosić produktów spożywczych, ani spożywać ich.

4. Ze zbiorów zgromadzonych w czytelni korzystamy na miejscu.

Wykorzystane czasopisma odnosi się na wyznaczony regał, książki i inne dokumenty zwraca się bibliotekarzowi.   

5. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania zbiorów i wyposażenia czytelni oraz kulturalnego zachowania.

6. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania

z czytelni na czas określony.

7. Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego odbywa się tylko pod opieką nauczyciela.

 

facebook