• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

1.    Ze zbiorów biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

      Dostęp do księgozbioru jest wolny.

2.    Plecaki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

3.    Jednorazowo można wypożyczyć do trzech książek na okres dwóch tygodni.

4.    Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek

      jednorazowo.

5.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w ustalonym terminie, może prosić o jego przedłużenie.

6.    Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

7.    Za niezwracanie książek w terminie i nieodpowiednie zachowanie w bibliotece będą uczniom wpisywane

      uwagi w zeszytach wychowawczych.

8.    Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się

      bibliotekarzowi.

9.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taka samą lub inną

      uzgodnioną z bibliotekarzem.

10. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone  w   ogłoszonym terminie.

11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.         

 

facebook