• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17), nie istnieje odgórnie narzucona lista lektur obowiązkowych do zrealizowania.
Nowe rozporządzenie daje nauczycielowi swobodę dobierania pozycji literackich. Przy wyborze nauczyciel powinien kierować się realnymi umiejętnościami i możliwościami czytelniczymi swoich uczniów, ich zainteresowaniami oraz potrzebami czytelniczymi, wychowawczymi i edukacyjnymi. Ma też uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy. Właściwy dobór lektur ma za zadanie rozwijać w uczniach zamiłowanie do czytelnictwa oraz zachęcać do korzystania z bibliotek.

Nauczycielowi pozostawia się również dowolność wyboru metody pracy z daną lekturą. Może on zaproponować uczniom samodzielne czytanie tekstu lub jego wysłuchanie.

Minister zaleca również, by dzieci uczyły się na pamięć wierszy, fragmentów prozy lub piosenek, nie precyzuje jednak jakich.

Pomimo wolności w wyborze lektur, nie zmieniły się wytyczne dotyczące ogólnej treści podstawy programowej, dlatego też wielu nauczycieli opiera się na liście lektur "starej podstawy".

Wskazówka dla rodziców:

Przy aktualnej dowolności wyboru może się zdarzyć, że jeden nauczyciel będzie omawiał daną lekturę we wrześniu, natomiast inny - w marcu. Dlatego podana lista ma jedynie charakter poglądowy. Ostateczna decyzja co do wyboru lektur dla dzieci należy zawsze do nauczyciela.

Najważniejsze jest to, by uczniowie rozwijali swoje zamiłowanie do literatury, żeby lektura sprawiała im przyjemność a czytanie stało się zwyczajem, co zamierzamy jako szkoła aktywnie wspierać.

Zapraszamy więc do regularnego korzystania z naszej biblioteki.

 

facebook