• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w programach rządowych:
„Laboratoria przyszłości” oraz „Aktywna tablica”.

Jest to krok w stronę edukacji przyszłości, uatrakcyjnienia i unowocześnienia procesu zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania talentów uczniów.
W ramach programu placówka otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Prezentacja Laboratoria przyszłości

Prezentacja Aktywna tablica

 

facebook