• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Rodzicu,

Rozpoczyna się rekrutacja do klas O i klas 1 na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas 1 rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Szczegóły znajdują się na poniższej stronie internetowej:

Dodatkowo zapoznaj się z:

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej szkole:

Praca oddziału szkolnej zerówki odbywa się w godz. 07.00- 16.30. Tak jak w przedszkolu, po obowiazkowych zajeciach dzieci pozostają w swojej sali. Organizowane są dodatkowe zajęcia: artystyczne i język angielski – po 1h w tygodniu. Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga i socjoterapeuty. Szkoła również zapewnia opiekę pielęgniarki.

Godziny pracy szkolnej świetlicy dla uczniów klas 1-3: 07.00 – 17.30.

Wysokość opłaty za obiad – 8 zł (stawka dzienna)

Oddziały przedszkolne i klasy I – III znajdują się w osobnym budynku przy ul. Namysłowskiej 1, brak dzwonków – długość lekcji dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

W miarę możliwości organizowane są również zajęcia dodatkowe. Dużą popularnością cieszą się zajęcia sportowe Uczniowskiego Klubu Sportowego. Bierzemy udział w różnorodnych projektach i innowacjach pedagogicznych, posiadamy Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy Wars i Sawa – Warszawski System Wspierania Uzdolnionych, VarsaVianistyczna Szkoła – certyfikat przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy czy Certyfikat Szkoła z Pomysłem w zakresie Wolontariatu. Wielokrotnie zdobywaliśmy tytuł Ośmiu Wspaniałych. Przy szkole znajduje się odnowiony plac zabaw i dostosowane boisko szkolne. Świetlica szkolna organizuje również zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami uczniów (np. ekologiczne, muzyczne itp.)

Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 ul. Otwocka 3. Wspólnie wspieramy zarówno dzieci jak i rodziców.

Naszą misją było i jest wspomaganie młodego człowieka w jego wszechstronnym rozwoju tak, by był przygotowany, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z innymi i z samym sobą.

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na dobro ucznia. Zapewniamy opiekę kompetentnych, życzliwych ale i wymagających nauczycieli. W naszej szkole rozwijamy talenty, uwalniamy kreatywność, wzbudzamy w uczniach ciekawość oraz pasję do nauki i zdobywania wiedzy. 

Zapoznaj się z filmem o szkole

 

facebook