W roku szkolnym 2020/21 świetlica czynna jest w godz. od 7.00 do 18.00.

Świetlica dla dzieci mieści się w budynku przy ul. Namysłowskiej 1.

Uczniami opiekuje się 10 wychowawców:

 • p. Joanna Nieścier - kierownik świetlicy,
 • p. Lidia Hornowska-Ignaciuk
 • p. Małgorzata Dąbrowska
 • p. Katarzyna Palonka-Jankiewicz
 • p. Barbara Płatek
 • p. Mariola Sawicz
 • p. Iwona Semeniuk
 • p. Katarzyna Słodkowska
 • p. Katarzyna Sochaj
 • p. Anna Urbańska

 

Zajęcia w naszej świetlicy odbywają się według dziennego rozkładu zajęć.

GODZ.

PLAN ZAJĘĆ

7.00-8.00

Zbiórka dzieci.
Gry stolikowe według zainteresowań.
Zajęcia programowe.

7.00-8.00 Gry planszowe, zabawy klockami, rysowanie.
Czytanie książek i prasy dziecięcej
Uzupełnianie prac domowych.

9.00-9.30

Śniadanie.

9.30-10.30

Zajęcia programowe zgodne z tematyką tygodnia:

 • czytelnicze
 • plastyczne
 • ekologiczne
 • umuzykalniające
 • pogadanki wychowawcze
 • konkursy i quizy
10.30-11.00 Przygotowanie do obiadu /czynności higieniczne, pogadanka wychowawcza/.

11.00-13.30

11.30-13.30

Obiad - /I zmiana przed zajęciami lekcyjnymi/.
Zajęcia relaksujące.
Obiad – /II zmiana po zajęciach lekcyjnych/.

13.00-16.00

Zajęcia programowe zgodne z tematyką tygodnia.
Odrabianie prac domowych /wg potrzeb/.
Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

16.00-18.00

Oglądanie programów edukacyjnych, słuchanie muzyki.
Zajęcia dowolne, gry stolikowe, prace porządkowe.